HART VAN METAALBEWERKING KLOPT IN STUTTGART

“Digitalisering
in volle gang”

Internationale metaalbewerkingsdeskundigen ontmoeten elkaar van 18 tot 22 september op AMB in Stuttgart. Meer dan 1.500 exposanten presenteren hun ontwikkelingen en innovaties op een bruto expositieruimte van meer dan 120.000 m2. Digitalisering en Industry 4.0 zijn de belangrijkste thema’s van de beurs.”

Met een beursoppervlak van 120.000 m2 wordt AMB 2018 de grootste ooit. “Met de nieuwe Paul Horn Hall, de speciale AMB-show ‘Digital Way’ en het bijbehorende congres, hebben we ideale omstandigheden gecreëerd om AMB 2018 nog groter en beter te maken”, vertelt Ulrich Kromer
von Baerle, CEO van Messe Stuttgart. In het verleden waren alle capaciteiten van het beursterrein uitgeput. Dat is dit jaar niet anders, ondanks een toe- name van de hoeveelheid tentoonstellingsruimte. “Er is een extra 15.000 m2 beschikbaar dankzij de nieuwe Paul Horn Hall, waardoor we in staat zijn aan de vraag van exposanten te voldoen en het evenement aantrekkelijker voor bezoekers te maken door nog meer producten en innovaties te presenteren,” vertelt Kromer.

"Digitalisering in volle gang"
"Digitalisering in volle gang"

AMB ‘DIGITAL WAY’

 

Tijdens de première van de show ‘Digital Way’ en het bijbehorende twee- daagse congres, toont AMB manieren waarop industriële bedrijven het potentieel van digitalisering kunnen vergroten met behulp van de nieuwste informatietechnologie. Het doel van AMB is om bezoekers te laten onder- vinden hoe Industry 4.0 en digitalisering in de productie geïmplementeerd kunnen worden. “Door een combinatie van een tweedaags congres (18 en 19 september 2018) en een begeleidende tentoonstelling, krijgt AMB een nieuw platform waar gebruikers gedetailleerde informatie kunnen krijgen over hoe Industry 4.0 en digitalisering specifiek kunnen worden geïmplementeerd in de productie”, zegt Gunnar Mey, afdelingsdirecteur voor industriële handels- beurzen bij Messe Stuttgart.

MACHINEBOUWERS

 

Fabrikanten van machines en componenten reageren ook op de verzoeken en vraagstukken van bezoekers. Bijvoorbeeld Chiron, een leverancier van metaalbewerkingsmachines: “Er is nog steeds algemene scepsis ten aanzien van gegevensbeveiliging bij het verbinden van machines met internet, om- dat een groot aantal bedrijven bang is dat hun eigen knowhow in gevaar komt. We nemen deze angst serieus en gaan ervan uit dat we deze bedrijven kunnen overtuigen met onze veilige oplossingen”, vertelt Pascal Schröder, een expert op het gebied van digitale oplossingen onder de generieke term ‘Smartline’ van de Chiron Group. Chiron presenteert twee nieuwe producten van de Smartline-familie op AMB. Conditionline is een software die volledig automatisch alle machineparameters analyseert die relevant zijn voor een betrouwbare werking.

Schröder: “De beschikbaarheid van de machine kan daarom worden verhoogd en onderhoud en reparaties kunnen precies worden gepland, waardoor productiviteitsverlies wordt voorkomen.” Chiron zal ook het Touchline-bedieningsconcept presenteren dat de operator zal hel- pen, bijvoorbeeld met contextgevoelige informatie.
Markus Frank, hoofd van de afdeling voor ‘Net4Industry’ bij machinebouwer Grob, vertelt: “De laatste achttien maanden is er in de machinebouw een aanzienlijke toename van activiteiten en inspanningen merkbaar op het ge- bied van Industry 4.0. Een ding is zeker: Industrie 4.0 vormt de basis voor het flexibel en productief werken van machines en systemen.” Grob ontwikkelt inmiddels meer dan vier jaar toepassingen en oplossingen voor genetwerkte productie en gebruikt deze ook intern.

ONDERWERPEN HERVERDEELD

 

De onderwerpen in de beurshallen van AMB zijn dit jaar geherstructureerd: bewerkingsmachines en opspangereedschappen worden gepresenteerd in het L-Bank Forum (hal 1 en hal 3). Hal 4
en de Oskar Lapp Hall (hal 6) concentreren zich op draaibanken
en automatische draaibanken. Hal 5 bevat slijpmachines en
alles wat daarmee te maken heeft. De Alfred Kärcher Hall (hal
8) presenteert innovaties in zaagmachines, oppervlaktetechniek, markeringssystemen, verhardings- en verwarmingsmachines, smering en koeling, en veiligheids- en milieutechniek. Hal
7, hal 9 en de nieuwe Paul Horn Hall (hal 10) ronden het tentoonstellingsprogramma af met freesmachines, meetsystemen en kwaliteitsborging, evenals exibele productiecellen, bewerkingscentra en boormachines. Leveranciers van besturings- en aandrijfsystemen, CAD / CAM / CAE en productiesoftware zullen vanaf nu rechtstreeks te vinden zijn in het Entrance East en in hal 2 bij de ingang van het beursterrein.

GROEI

 

Ondanks dat fabrikanten hun innovaties in september hebben gepresenteerd op de IMTS in Chicago en in november willen presenteren op de JIMTOF in Tokio, zal elke wereldleider in metaalbewerking aanwezig zijn op AMB 2018. “Het goede nieuws is dat de economie niet beter kan”, zegt Mey. “Economi- sche experts voorspellen dat het bruto binnenlands product in de eurozone in 2018 respectievelijk met 2,2 procent en 2,3 procent zal stijgen. Exposanten hebben ons bevestigd dat de capaciteiten in de industrie momenteel op het hoogste niveau lopen sinds 2008. Nu zou het juiste moment zijn om noodza- kelijke investeringen te doen. AMB biedt een uniek platform in dit opzicht, aangezien exposanten hier de nieuwste stand van de techniek presenteren en laten zien wat nu mogelijk is met betrekking tot digitalisering in productie.”